Usługi

Zarządzanie finansami

Zmienne otoczenie rynkowe, szybko pojawiające się szanse i ryzyka to codzienność każdego biznesu. Sprawne i skuteczne funkcjonowanie firmy w takich warunkach wspiera stabilna pozycja finansowa, wysoki rating kredytowy, wiarygodność i rzetelność w relacjach z partnerami biznesowymi. Zarządzanie finansami firmy to kluczowy aspekt w zapewnieniu zdolności finansowych do rozwoju biznesu i budowania jego wartości.

W ramach zarządzania finansami oferuję usługi z obszarów:

Projekcje finansowe,
biznes plany,
analiza rentowności inwestycji

Przygotowanie projekcji finansowych, biznes planów na potrzeby wewnętrzne Klienta lub w ramach dokumentacji niezbędnej w pozyskaniu finansowania;

Przygotowanie analiz rentowności projektów inwestycyjnych;

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Projekty skierowane są na optymalizację struktury kapitału obrotowego, w celu skrócenia czasu zaangażowania gotówki, zarządzaniu ryzykiem kredytu kupieckiego czy relacjami z dostawcami. Projekty obejmują przegląd poszczególnych elementów kapitału obrotowego tj. należności, zapasy, zobowiązania.

Zarządzanie przepływami pieniężnymi

Analiza struktury i zmian przepływów pieniężnych w czasie wraz z rekomendacjami;

Analiza wrażliwości przepływów pieniężnych dla różnych scenariuszy biznesowych;

Zaprojektowanie procesu zarządzania i prognozowania przepływów pieniężnych w działalności bieżącej firmy;

Zapraszam do współpracy

Jeśli zainteresowała Cię moja oferta, chcesz poznać więcej szczegółów; poszukujesz wsparcia w stworzeniu, przeglądzie i optymalizacji procesów finansowych – zapraszam do kontaktu.